Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stowarzyszenia zwykłe

7279
Stowarzyszenie „Mogielnica XXI”

Ryszard Wiśniewski
Mostowa 23; 05-640 Mogielnica
tel. 505 072 880; 
rwisniowski@o2.pl
Cel: Budowa społeczeństwa obywatelskiego

Społeczny Komitet Mieszkańców Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Longin Owczarski
Plac Armii Krajowej 3; 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
tel. 48 674 10 17; fax. 48 674 18 00
Cel: Budowa społeczeństwa obywatelskiego, promowanie miasta i gminy Nowe Miasto n/Pilicą

„Klub podróżniczy Terra alta”

Łukasz Różycki
Lewiczyńska 67; 05-600 Grójec
Cel: Wspieranie rozwoju turystyki trampingowej krajowej i zagranicznej

Stowarzyszenie Kupców Mogielnickich

Leszek Matysiak
3 Maja 1; 05-640 Mogielnica
tel. 48 663 51 21
Cel: Reprezentowanie interesu środowiska kupieckiego, propagowanie zasad etyki zawodowej, promowanie Mogielnicy w regionie.

„Bractwo rycerskie – Zerwikaptur”

Wojciech Czernicki Wybickiego 3/14; 05-600 Grójec
Lewczyńska 52; 05-600 Grójec
tel.48 664 59 01; 
wojciech.czernicki@xl.wp.pl
Cel: Kultywowanie tradycji pojedynków rycerskich oraz obyczajów dworskich. Badanie historii średniowiecza, szkół fechtunku i płatnerstwa.

„Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przyłom”

Krystyna Mróz
Przyłom 17; 05-650 Chynów
tel. 48 662 23 10, 
krystyna.mroz@wp.pl
Cel: Poprawa infrastruktury gospodarczej i ochrona środowiska na wsi.

Klub Miłośników Literatury i Sztuki

Kazimierz Kochański
Laskowa 13b/16; 05-600 Grójec
Cel: Kultywowanie kultury i sztuki oraz historii ziemi grójeckiej.

Stowarzyszenie na rzecz obrony obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki

Bronisław Nawrocki
Podole 72D, 05-600 Grójec
Cel: Ochrona środowiska naturalnego doliny rzeki Jeziorki.

Społeczny Komitet Obrony Instytutu Pamięci Narodowej

Elżbieta Katarzyna Szmidt
Aleja III Nr5 Izabelin; 05-640 Mogielnica
Cel: Popularyzacja wiedzy o działalności IPN, działanie na rzecz obrony dobrego imienia IPN i jego pracowników oraz wolności badań naukowych, wymiana informacji i doświadczeń.

Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych

Agata Gabler-Śliwa
Długa 35; 05-660 Warka
Cel: Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu analizy technicznej rynków finansowych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Goszczyn

Jacek Dziuba
Warszawska 15A; 05-610 Goszczyn
Cel: Wspieranie rozwoju gminy Goszczyn, ochrona zabytków historycznych i przyrodniczych.

Stowarzyszenie Działkowców ŁĄKOWA

Andrzej Machnowski
Warszawska m21; 05-660 Warka
Cel: Reprezentowanie interesów właścicieli działek rekreacyjnych we współpracy z władzami samorządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Czysta Gmina

Grzegorz Banasik
Warszawska 9 Głuchów; 05-600 Grójec
tel. 605 376 606
Cel: Ochrona przyrody i zrównoważonego rozwoju.

„BMW – WGR Grójec”

Kamil Sobczak – Wola Worowska 90D; 05-600 Grójec
Kobylin 25; 05-600 Grójec
tel. 609 463 444, 
sopelbmw@onet.pl
Cel: Popularyzacja marki BMW wśród miłośników motoryzacji oraz promocja miasta i regionu w ramach spotkań, zlotów lokalnych i ogólnopolskich, propagowanie wzrostu turystyki samochodowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stowarzyszenie "Czysty Sad Europy"

Beata Wójcik
Dąbrowa Stara 20; 05 - 620 Błędów
Cel: Ochrona przyrody i zrównoważonego rozwoju.

„Klub Hodowców Krymki Polskiej”

Mirosław Budzianowski (zam. Polna 50 05-660 Warka)
Brzezinki 16; 05-660 Warka
tel. 601 646 788
e-mail: khkp2010@op.pl
Cel: Ochrona przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie „Przy Lesie”

Tomasz Lisiak
Pawłowice 5, 05-640 Mogielnica
tel. 781 483 950
Cel: Działalność na rzecz społeczności lokalnej, dbałość o ochronę środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz integracja mieszkańców.

„Karaś”

Jolanta Radzimińska (zam. Krzyżowa 19, 05-640 Mogielnica)
Krzyżowa 19, 05-640 Mogielnica
Cel: Amatorski połów ryb. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zbiorniku w Mogielnicy. Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży.

„MUZA”

Alicja Kornacka (zam. Długa 18, 05-620 Błędów)
Długa 7, 05-620 Błedów
tel. 48 668 01 30
Cel: Działanie na rzecz społeczności Gminy Błędów: promocja, popieranie i popularyzacja inicjatyw kulturalnych, wiedzy z dziedziny rękodzieła, pielęgnowanie lokalnych tradycji, obrzędów, integracja osób starszych.

„Razem Rozwijamy Chynów”

Justyna Pajdak-Osik
Barcice Drwalewskie 18, 05-651 Chynów
tel. 602 340 549
Cel: Dążenie do rozwoju gminy Chynów –zaangażowanie we wszelkie projekty i plany realizowane przez samorząd gminny, składanie, nadzorowanie i pomoc przy realizacji projektów inwestycyjnych.

Grójeckie Stowarzyszenie Ekologiczne „Zielona Prawda”

Marek Sitkowski
Poziomkowa 17, Szczęsna , 05-600 Grójec
e-mail: zielonaprawda@op.pl www.zielonaprawda.nowedni.pl
Cel: Działanie na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie z autyzmem na Ty

Rafał Szymański
ul. Olimpijska 10a, 05-600 Grójec
Cel: Szerzenie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, aktywizacja dzieci, młodzieży i ich rodzin dotkniętych tym schorzeniem

Zdrowa Gmina

Barbara Michalak
Michałowice 42,05-640 Mogielnica
Cel: Utrzymanie obecnych warunków i jakości życia mieszkańców, bytowania fauny i flory, obecnych walorów krajobrazowych zagrożonych budowa elektrowni wiatrowych (EW) na terenie gminy i miasta Mogielnica

Nasz Falęcin

Adam Kiszakiewicz
Bronisławów 20, 05-604 Jasieniec
tel/fax: (22) 750 33 66
Cel: Dążenie do rozwoju Gminy Grójec, poprzez stałe uczestnictwo i współpracę z samorządem Gminy Grójec, składanie, nadzorowanie i pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych.