Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warce

4301


ul. Grójecka 11, 
05-660 Warka
tel. 048-667-28-89,
fax. 048-667-22-40
sekretariat.pppwarka@grojec.pl
www.poradniawarka.pl


Teren działania obejmuje gminy: Warka, Chynów, Jasieniec.
PORADNIA PROWADZI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU w ramach którego prowadzone są przez psychologa, pedagoga i logopedę indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dziecka i jego rodziny od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.
Podstawą do objęcia dziecka zajęciami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.