Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta edukacyjna szkolnictwa specjalnego

2976
Informator szkolnictwa specjalnego Powiatu Grójeckiego w roku szkolnym 2016/2017


Szanowni Rodzice!

Powiat Grójecki dysponuje szeroką ofertą specjalistycznych placówek oświatowych zapewniających dzieciom z różnorakimi dysfunkcjami opiekę i realizację obowiązku szkolnego.
Placówki Oświatowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wspomagają rozwój każdego ucznia, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania wyzwań codziennego życia i uczą, jak samodzielnie funkcjonować w środowisku.
W każdej z placówek podejmowane są działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Organizowane są również inne zajęcia mające na celu zagospodarowanie uczniom wolnego czasu takie jak: uroczystości szkolne, konkursy, turnusy rehabilitacyjne. Mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, podobnie jak ich sprawni rówieśnicy, uczestniczą oni w spektaklach teatralnych, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Biorąc udział w zawodach i olimpiadach sportowych, w różnych dyscyplinach zgodnie z własnymi predyspozycjami, osiągają bardzo dobre wyniki i sukcesy na miarę swoich możliwości. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Mamy nadzieję, że informator umożliwi Państwu wybór jak najlepszej drogi kształcenia dla Waszych dzieci.
Więcej informacji dostępne jest na stronach internetowych szkół/ośrodków.

Serdecznie zapraszamy!