Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

1644
”Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego- Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.”
Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Cel projektu:


Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Działania realizowane w ramach projektu:


• Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, tzn. poprawę izolacyjności cieplnej przegród i szczelności starych okien, wrót i drzwi zewnętrznych poprzez ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych piwnicy nad i przy gruncie, wymianę starych drzwi i okien
• Usprawnienie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u.: planuje się modernizację poprzez wymianę instalacji c.w.u. oraz zastosowanie kolektorów słonecznych
• Planuje się kompleksową modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. na nową wyposażona w grzejniki płytowe i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami regulacyjnymi oraz podpionowe zawory różnicy ciśnień.


Tytuł projektu: ”Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego- Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica.”

Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-4585/16-00
Numer aneksu do umowy: RPMA.04.02.00-14-4585/16-01
Lider projektu: Powiat Grójecki.
Całkowita wartość projektu: 2 266 273,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 223 551,15 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną , Działania 4.2 Efektywność energetyczna.


PROMOCJA PROJEKTU

PLAKAT PROJEKTU