Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. /czwartek / godz. 09.00 zwołuję Sesję Rady Powiatu Grójeckiego, na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59.

Data: 12.12.2019 r., godz. 08.00    1594
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. /czwartek / godz. 09.00 zwołuję Sesję Rady Powiatu Grójeckiego, na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu,  ul. J. Piłsudskiego 59.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2019 r.
5. Sprawozdanie Starosty Grójeckiego z pracy Zarządu Powiatu i informacje Starosty Grójeckiego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019,
6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019-2027”;
6.3. uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki,
6.4. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grójeckiego na 2020 rok,
6.5. upoważnienia Zarządu Powiatu Grójeckiego do zawarcia z Gminą Grójec porozumienia na przekazanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta w 2020 roku,
6.6. upoważnienia Zarządu Powiatu Grójeckiego do zawarcia z Gminą Mogielnica porozumienia na przekazanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta w 2020 roku,
6.7. upoważnienia Zarządu Powiatu Grójeckiego do zawarcia z Gminą Nowe Miasto porozumienia na przekazanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta w 2020 roku,
6.8. upoważnienia Zarządu Powiatu Grójeckiego do zawarcia z Gminą Warka porozumienia na przekazanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta w 2020 roku,
7. Sprawozdania z prac Komisji Stałych od ostatniej Sesji Rady Powiatu Grójeckiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia.

WIĘCEJ NA BIP: https://tiny.pl/tkv4v