Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Aktywny Absolwent

Data: 11.02.2019 r., godz. 10.25    1814
Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”.


Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, które spełniają łącznie poniższe warunki:

• posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach (wszelkiego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)
• są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Uczestnikom oferujemy:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Zapraszamy do udziału w projekcie