Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej Mogielnica – Popowice przez miejscowość Dziunin

4632
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1630 W Mogielnica – Popowice przez msc. Dziunin na odcinku długości 1750,00 mb
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Spółka z o.o. 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38.

Wartość robót 407.898,75 zł na to zadanie Powiat Grójecki uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 tyś zł, pozostałą kwotą Powiat Grójecki podzielił się z Gminą Mogielnica w stosunku 50/50.