Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej Trzylatków – Kozietuły na odcinku Błędów – Bielany

4075
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1614 W Trzylatków – Kozietuły na odcinku Błędów – Bielany o długości 1603,57 mb
Wykonawcą prac związanych z ułożeniem nowej nawierzchni oraz poboczy było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2,
Wartość robót: 400.000,91 zł została podzielona pomiędzy Powiat Grójecki i Gminę Błędów po połowie.