Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Odbiór drogi w Ciechlinie

8397
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
Odbiór drogi w Ciechlinie


W dniu 23 listopada 2018r nastąpił odbiór techniczny zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb”.
Szczegółowy zakres robót obejmował wykonanie następujących prac:

1. Roboty ziemne z transportem urobku,
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie,
4. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa o grubości 20 cm,
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości 20 cm,
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości 10 cm,
7. Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m2,
8. Skropienie bitumem między warstwowe,
9. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2),
10. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2),
11. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem na szerokości 0,50 m na powierzchni 600,00 m2.
Efekt rzeczowy inwestycji: Nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku długości 600,00 mb o szerokości 5,50 m oraz pobocza z destruktu na szerokości 0,50 m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Grójcu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 1 105 256,48 zł z czego dotacja od Wojewody Mazowieckiego wynosi 884 000,00 zł (80%), 110 628,24 zł pokrył Powiat Grójecki i 110 628,24 zł pokryła Gmina Pniewy.
W odbiorze przebudowanego odcinka drogi w Ciechlinie uczestniczyli Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Marzena Rosołowska, Dyrektor PZD w Grójcu Adrian Jachoski, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga, Sołtys Krzysztof Kępień, przedstawiciel wykonawcy F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Damian Bojanek, Inspektor Nadzoru Zbigniew Słomka i pracownik UG Pniewy Mirosław Szmalec.