Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Droga Zbrosza Duża – Wierzchowina oddana do użytku.

6008
Inwestycje prowadzone przez Powiat Grójecki.
W dniu 8 stycznia 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Zbrosza Duża – Jasieniec. Łączna długość dwóch przebudowanych odcinków wynosi 5022 mb. Koszt przebudowy to kwota 6 695 430zł, koszt inspektora nadzoru 47 897zł. Całkowita wartość zadania 6 743 327zł. Realizacja tego zadania przez Powiat byłaby niemożliwa, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesa w wysokości 4 256 000zł oraz wsparcie finansowe Samorządu Gminy Jasieniec w wysokości 1 243 663zł. Ta inwestycja jest przykładem wzorowej współpracy samorządów Powiatu Grójeckiego i Gminy Jasieniec. Już od momentu przygotowywania dokumentacji solidarnie ponosiliśmy koszty tej inwestycji. Na każdym jej etapie otrzymywaliśmy wsparcie wójta gminy. Nawet w chwilach, gdy pojawiały się trudności w realizacji zadania, mogliśmy liczyć na pomoc samorządu i mieszkańców Zbroszy Dużej. Przyświecał nam wspólny cel: dobro mieszkańców.

Otwarcie drogi jest doskonałą okazją do podziękowań, które kieruję do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznaną promesę, Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP, Pana Marka Suskiego Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pana Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego za poparcie naszych starań o pozyskanie środków na inwestycję. Dziękuję także wójtowi oraz radnym gminy Jasieniec za zaangażowanie finansowe. Z pewnością było to znaczne obciążenie budżetu gminy. Dziękuję również wszystkim, którzy poprzez zaangażowanie przyczynili się do realizacji tej inwestycji.