Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Otwarcie ofert w przetargu w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Data: 08.08.2019 r., godz. 07.50    1680
Przetarg w nowomiejskim szpitalu dotyczy zakupu wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
W miniony piątek 02.08 br. w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilica miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Na realizację tego zadania szpital pozyskał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowita wartość projektu to 2 496 105,00 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 1 996 884,00 zł.
Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Nowoczesna aparatura zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej.