Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego dot. uruchomienia syren w dn. 1 sierpnia 2019 r.

Data: 29.07.2019 r., godz. 11.00    1175
W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 przeprowadza się na terenie województwa mazowieckiego trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia ich działania.
ZARZĄDZENIE NR 162
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego


Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340)