Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dyrektor wraz z nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą uczestnikami Konferencji Naukowej: „Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze i leki OTC. Przestępczość w środowis

Data: 21.05.2019 r., godz. 14.39    1450
W dniu 9 maja 2019 roku Pani mgr Elżbieta Fałek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z nauczycielami mgr Pawłem Rek i mgr Agnieszką Walczak – Słonecką wzięli udział w Konferencji Naukowej na temat: „Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze i leki OTC. Przestępczość w środowisku lokalnym – wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej”, która odbyła się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Dyrektor wraz z nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą uczestnikami Konferencji Naukowej: „Nowe substancje psychoaktywne:
narkotyki, dopalacze i leki OTC.
Przestępczość w środowisku lokalnym –
wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej”
w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.


W dniu 9 maja 2019 roku Pani mgr Elżbieta Fałek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z nauczycielami mgr Pawłem Rek i mgr Agnieszką Walczak – Słonecką wzięli udział w Konferencji Naukowej na temat: „Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze i leki OTC. Przestępczość w środowisku lokalnym – wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej”, która odbyła się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

W konferencji uczestniczyli specjaliści z placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, policji i organizacji użyteczności publicznej oraz przedstawiciele samorządów gmin i powiatów, a także studenci i uczniowie z regionu radomskiego.

Konferencja podzielona była na dwa panele. W panelu pierwszym, dotyczącym nowych form uzależnień, głównym prelegentem był profesor Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie wychowania dzieci i młodzieży w aspekcie budowania skutecznego modelu profilaktyki uzależnień. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił praktycznym rozwiązaniom w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i dopalaczy. Wskazywał na różnice klasycznych narkotyków i nowych substancji uzależniających, zagrażających człowiekowi.

Rozmiary zjawiska współczesnych uzależnień nakreśliła mgr Agnieszka Taper – socjolog, pracownik CPS w Milejówku. Wskazywała na fakt, iż pomimo licznych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, problemy uzależnień ciągle się poszerzają i wzrasta liczba osób sięgających po narkotyki, tym samym ich podaż.

W drugim panelu prelegenci skupili się na przedstawieniu wniosków z oceny skali i dynamiki przestępczości w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie garnizonu mazowieckiego.

Podczas konferencji poruszone zostały również takie problemy, jak bezpieczeństwo seniorów w kontekście oszustw popełnianych na osobach starszych. Zaprezentowana została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako istotne i nowoczesne narzędzie komunikacji o zagrożeniach.

Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Centrum Polityki Społecznej i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, zaś ich partnerami: Centrum Profilaktyki Społecznej w Radomiu, Agencja Kreatywna Noble Brand oraz Bonum Humanum.
Podczas konferencji przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu z Nowego Miasta nad Pilicą prezentowali szkolne stoisko promocyjne oraz przedstawili ofertę edukacyjną placówki. Mogli pochwalić się osiągnięciami oraz rękodziełami wykonanymi przez uczniów naszego Ośrodka, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji oraz władz uczelni.
W czasie wolnym prowadzone były też rozmowy o możliwości współpracy uczestniczących w konferencji specjalistów oraz studentów z naszą placówką w ramach inicjatyw na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Opracowałi:
Agnieszka Walczak – Słonecka
Paweł Rek