Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Praktyki na miarę XXI wieku!

Data: 16.05.2019 r., godz. 12.01    1790
W dniu 8 maja 2019 r . w Starostwie Powiatowym w Grójcu zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas kształcących w zawodzie technik mechanik pomiędzy firmą MEXUM reprezentowaną przez Pana Michała Ukleję, a Panią Jolantą Sitarek Wicestarostą Powiatu Grójeckiego oraz Panem Andrzejem Kosatką Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.
Praktyki na miarę XXI wieku!


W dniu 8 maja 2019 r . w Starostwie Powiatowym w Grójcu zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas kształcących w zawodzie technik mechanik pomiędzy firmą MEXUM reprezentowaną przez Pana Michała Ukleję, a Panią Jolantą Sitarek Wicestarostą Powiatu Grójeckiego oraz Panem Andrzejem Kosatką Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

Firma MEXUM zobowiązała się do:
• umożliwienia odbywania praktyk zawodowych
• opieki merytorycznej nad uczniami i pracownikami szkoły
• współudziału w przygotowaniu programu nauczania dla zawodu technik mechanik, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zawodowej
• umożliwienia udziału uczniom i nauczycielom przedmiotów zawodowych w warsztatach
i szkoleniach
• doposażenia bazy dydaktycznej szkoły np. fachowej literatury, sprzętu komputerowego


Firma MEXUM prowadzi działalność gospodarcza na terenie powiatu grójeckiego w zakresie obróbki mechanicznej, elementów metalowych, produkcji narzędzi, produkcji maszyn, naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych z wykorzystaniem mechanicznie sterowanych frezarek.

Działalność firmy MEXUM zmierzają do pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry spośród absolwentów ZSP kształcących się w zawodzie technik mechanik. Firma oferuje również przyjęcie do pracy tych absolwentów oraz wsparcie finansowe w celu podnoszenia kwalifikacji. Podpisane porozumienie obopólne korzyści uczniom – pracę, firmie dobrze wykwalifikowanych pracowników.