Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

Data: 16.05.2019 r., godz. 11.14    1660
W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego – pożegnanie najmłodszych absolwentów.
„Droga do marzeń
i ich spełnienia
zawsze jest otwarta”


UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH


W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego – pożegnanie najmłodszych absolwentów.

Taki dzień w życiu każdego człowieka jest tylko jeden, ukończenie szkoły średniej i start w dorosłe życie. Maturzyści uświadomili sobie, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu trzech lat nauki. W imieniu całej społeczności szkolnej pani wicedyrektor Małgorzata Czacharowska powitała przybyłych gości: Wicestarostę Powiatu Grójeckiego Panią Jolantę Sitarek, Radnego Sejmiku Mazowieckiego Pana Leszka Przybytniaka, ks. Józefa Jędrzejewskiego absolwenta naszego Liceum, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Adama Jędrzejczyka, przedstawicieli Komitetu Studniówkowego z Panią Agnieszką Stankiewicz na czele, Dyrekcję Szkoły, wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i ich rodziców.

Żegnając się z najmłodszymi abiturientami pani Dyrektor Iwona Kwapisz, skierowała do nich kilka ciepłych słów: życzyła dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Następnie głos zabrali: Pani Jolanta Sitarek, Pan Leszek Przybytniak, ks Józef i ks. Paweł Komar w imieniu księdza Dziekana Grójeckiego Zbigniewa Sucheckiego. Życzenia najmłodszym absolwentom złożył były dyrektor Pan Zbigniew Krawczak. Wszyscy przemawiający zwracali uwagę na to, że liceum to piękny czas w życiu młodego człowieka jak również trudny, gdyż wymaga podjęcia trudnych decyzji, które niejednokrotnie zaciążą na dalszej drodze życia.

Przedstawiciele rodziców przekazali na ręce Pani Dyrektor podziękowania za trud wychowania i przygotowania dzieci do najważniejszego egzaminu, jakim jest egzamin dojrzałości. Po życzeniach składanych maturzystom nadszedł czas podsumowań. Pani dyrektor Iwona Kwapisz przekazała w swoim imieniu i całej społeczności liceum list gratulacyjny dla rodziców najlepszej absolwentki Katarzyny Kander uczennicy klasy III B państwu Grażynie i Rafałowi Kander. Pani Dyrektor, Pani Wicestarosta oraz przewodniczącym Rady Rodziców wręczyli podziękowania wychowawcom oraz nagrody wyróżniającym się absolwentom.

Następnie wychowawcy po raz ostatni odczytali listy obecności i wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, dziękując wychowawcom za opiekę i przekazaną wiedzę, wręczyli piękne białe róże. W imieniu samorządu uczniowskiego Franciszek Malesa pożegnał swoich starszych kolegów życząc im powodzenia na maturze a uczniowie klas drugich wręczyli drobne pamiątkowe upominki. Absolwentki z klasy III B: Natalia Krześniak i Wioleta Łukasiak z dozą refleksji i nostalgii wygłosiły słowa podziękowania dla wychowawców, całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły za piękną trzyletnią podróż, jaką było przebywanie w murach liceum im. ks. Piotra Skargi. Uczennice z pełną dozą dorosłości mówiły o konieczności samokształcenia, zgłębiania wiedzy i determinacji, która jest niezbędna do realizacji najskrytszych pragnień. Natalia Krześniak po raz ostatni jako uczennica tej szkoły wyrecytowała utwór Zbigniewa Herberta pt.

„Podróż”:

Je¬śli wy¬bie¬rasz się w po¬dróż niech bę¬dzie to po¬dróż dłu¬ga
wę¬dro¬wa¬nie po¬zor¬nie bez celu błą¬dze¬nie po omac¬ku
że¬byś nie tyl¬ko ocza¬mi ale tak¬że do¬ty¬kiem po¬znał szorst¬kość zie¬mi
i abyś całą skó¬rą zmie¬rzył się ze świa¬tem
Je¬że¬li już bę¬dziesz wie¬dział za¬milcz swo¬ją wie¬dzę
na nowo ucz się świa¬ta jak joń¬ski fi¬lo¬zof
sma¬kuj wodę i ogień po¬wie¬trze i zie¬mię
bo one po¬zo¬sta¬ną gdy wszyst¬ko prze¬mi¬nie .


Po długim majowym weekendzie 6 maja o godz. 9.00 abiturienci przystąpili do matury zaczynając od egzaminu z języka polskiego, maturalny maraton w naszym liceum trwać będzie do 21 maja a na wyniki wszyscy z niecierpliwością będą czekali do 4 lipca.


Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki !!!