Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XXIV Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 12.02.2016 r., godz. 08.00    5886
XXIV Sesja Rady Powiatu Grójeckiego


XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Grójeckiego w dn. 12 lutego 2016 r. otworzył przewodniczący rady – Władysław Kumorek.

Obrady rozpoczęły się od zaprzysiężenia radnego Wiesława Józefa Czerwińskiego. Nowy radny zastąpił w Radzie Powiatu Piotra Bączka, który w połowie stycznia tego roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego powiatowego.Po przyjęciu ślubowania, na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził obecność 11 radnych. Władysław Kumorek poinformował, że stanowi to quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na sesję po raz kolejny nie przybył żaden radny związany z Klubami Powiat Sprawny i Przyjazny oraz Nasze Czasy.

W dalszej części posiedzenia radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XXII/133/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Następnie radny Wiesław Czerwiński podziękował wyborcom oraz zadeklarował współpracę z klubem PiS i z opozycją. Radny Czerwiński zaznaczył, że uroczysta dla niego chwila została zbojkotowana przez członków opozycji i odczytał oświadczenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.


Biuro Promocji i Funduszy
Europejskich