Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uczniowie ZSP w Jasieńcu zdobywają certyfikaty potwierdzające umiejętności uznawane na całym świecie

Data: 29.03.2017 r., godz. 06.03    2703
Uczniowie ZSP w Jasieńcu zdobywają certyfikaty potwierdzające umiejętności uznawane na całym świecie
W ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu oferujemy naszym uczniom na zajęciach edukacyjnych kurs IT Essentials: PC Hardware and Software, CCNA Routing & Switching Introduction, CCNA Routing & Switching Essential. Każdy uczeń, który ukończy kurs i zda egzamin końcowy otrzymuje międzynarodowy certyfikat Cisco, który odzwierciedla posiadane umiejętności i jest uznawany na całym świecie. Egzaminy cząstkowe i egzamin certyfikujący są zdawane on-line na serwerach w USA. Materiał nauczania i egzaminy są w języku polskim lub angielskim do wyboru przez uczestnika kursu.

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza w akademii jest przekazywana za pomocą różnorodnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są zajęcia na platformie e-learningowej NetSpace.com oferującej zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu do nauki sieci komputerowych Cisco Packet Tracer uczniowie mają możliwość rzeczywistego modelowania i konfigurowania sieci oraz urządzeń sieciowych. Oprogramowanie przygotowane przez Cisco pozwala na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności nie tylko w szkole, ale także w domu.

Program akademii jest na bieżąco aktualizowany tak, aby uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

Gimnazjalistów zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu aby już jako nasi uczniowie mogli zdobywać dodatkowe certyfikaty uznawane na całym świecie. 

Instruktor Lokalnej Akademii CISCO
mgr Sławomir Zalewski