Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Górka to szkoła dla Ciebie czyli dzień otwarty w LO Grójec

Data: 27.03.2017 r., godz. 09.15    2821
Górka to szkoła dla Ciebie czyli dzień otwarty w LO Grójec
16 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu odbył się dzień otwarty dla gimnazjalistów. Każda wiosna dla grupy młodych ludzi jest bardzo trudnym czasem, bo muszą podejmować ważne dla siebie decyzje. Zarówno gimnazjaliści jak i maturzyści walczą o punkty, które otwierają drogę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a w dalszej perspektywie na studia.

Na dzień otwarty do Liceum jak co roku licznie przybyli zainteresowani uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Gimnazjaliści spotkali się w szkolnej auli z Dyrektorem Szkoły Zbigniewem Krawczakiem, wicedyrektorami Małgorzatą Czacharowską i Iwoną Kwapisz oraz Samorządem Uczniowskim. Po prezentacji multimedialnej dotyczącej historii szkoły, osiągnięć, sukcesów, działań i proponowanych klas głos zabrał wicestarosta grójecki Dariusz Piątkowski, który wystąpił w podwójnej roli – jako przedstawiciel organu prowadzącego i rodzic gimnazjalisty wybierającego szkołę, promując najlepsze Liceum w okolicy. Następnie zaprezentował się Samorząd Uczniowski opowiadając o szkole i zachęcając młodszych kolegów do zostania uczniem „Górki”.

Po spotkaniu z dyrekcją gimnazjaliści podzieleni na mniejsze grupy rozpoczęli zwiedzanie szkoły, nauczyciele pokazywali pracownie zapoznając ze swoim przedmiotem. Gimnazjaliści mogli zobaczyć w każdej sali lekcyjnej laptopy z podłączeniem do internetu – w Liceum od 4 lat jest bezpłatny dziennik elektroniczny – ku radości szczególnie rodziców, w większości sal są projektory, tablice multimedialne i sprzęt audiowizualny z których korzystają nauczyciele prowadzący lekcje.

W salach chemicznej i fizycznej prezentowane były przez uczniów doświadczenia, które zawsze wzbudzają największe zainteresowanie. Gimnazjalistów oprowadzali Licealiści opowiadając nie tylko o nauce, ale także o przedsięwzięciach, jej zwyczajach i swoich własnych szkolnych przygodach.

Gimnazjalistom na nowy rok szkolny szkoła oferuje naukę w proponowanych 6 klasach o następującym nachyleniu przedmiotowym
Klasa 1a (lingwistyczno – językowa) z j. polskim, j. angielskim i historią jako przedmiotami rozszerzonymi, a przyrodą i edukacja medialną jako uzupełnienie;
• Klasa 1b (biznesowo – językowa) z matematyką, j. angielskim i geografią na rozszerzeniu oraz historią i społeczeństwem i j. niemieckim lub j. rosyjskim w biznesie na uzupełnieniu;
• Klasa 1c (administracyjno – prawna) z rozszerzonymi j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, a przyrodą i edukacją obywatelką jako przedmiotami uzupełniającymi;
• Klasa 1d (prozdrowotna) przedmiotami rozszerzonymi będą matematyka, j. angielski, biologia, a uzupełniającymi historia i społeczeństwo oraz podstawy psychologii;
• Klasa 1e (medyczna) z rozszerzonymi biologią i chemia, a uzupełniającymi historią i społeczeństwem, edukacją matematyczną i fizyką dla medycyny;
• Klasa 1f (politechniczna) z matematyką, fizyka i informatyką na rozszerzeniu oraz historią i społeczeństwem i algorytmiką na uzupełnieniu.

Dzień otwarty to zawsze dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo możemy zaprezentować szkołę, przedsięwzięcia w niej realizowane i sukcesy naszych uczniów. Szkoła ma wysoki poziom kształcenia – tu trzeba się uczyć, wysoką zdawalność egzaminu maturalnego otwierającą możliwość studiowania na renomowanych uczelniach, uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, rozwijają swoje talenty wokalne, aktorskie, biorą udział w przedsięwzięciach społecznych tj. Samorząd, wolontariat, krwiodawstwo.

Ponad wiekowa tradycja zobowiązuje, u nas tradycja spotyka się z nowoczesności, a Absolwenci - jest nas prawie 7 tysięcy rozsianych po całym świecie godnie szkołę reprezentują.

Gimnazjalisto dołącz do NAS i się przekonaj jak jest miło być Absolwentem LO Grójec Młody człowieku w myśl słów Horacego „miej odwagę być mądrym”.

LO Grójec