Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

,,…PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA…,,

Data: 16.05.2016 r., godz. 19.40    4449
XXIII edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej
,,Piękna nasza Polska cała ‘’- zabrzmiało w dniu 12 maja 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach. W tym dniu odbyła się XXIII edycja Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego, który od wielu lat na stałe wpisany jest do kalendarza szkolnych uroczystości. Jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim. Obejmuje placówki kształcenia specjalnego z województwa mazowieckiego, a także z innych. W konkursie wzięli udział uczniowie i wychowankowie z placówek kształcenia specjalnego – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Radomia, Piaseczna, Huty, Pruszkowa, Węgrowa, Nowego Miasta n. Pilicą, Borkowic, Siedlec, Huty, Przysuchy, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Radomia, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci głuchych i słabo słyszących z Radomia, Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze, Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.
Nie mogło zabraknąć udziału gospodarzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach, których reprezentowali Natalia Zawadzka, Patrycja Orzeszak, Jakub Biernacki, Maciej Leszko i Agata Rylska, Przemysław Stawski, Amelia Adamiec.

Zaproszonych gości, uczniów i wychowanków, nauczycieli i rodziców powitała Pani Monika Nerlo – nauczyciel języka polskiego i koordynator konkursu recytatorskiego. Historię i tradycje oraz cele tegorocznej edycji Konkursu przedstawiła Pani Katarzyna Pobocha – nauczyciel języka polskiego i terapeuta.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjął i zaszczycił nas swoją obecnością Przewodniczący Rady Rodziców Pan Michał Polewski.

Powitanie oraz otwarcie Konkursu uzupełnił wspólny śpiew uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przepięknej pieśni ,,Piękna nasza Polska cała’’.

Koordynatorem Konkursu Plastycznego była Pani Wiesława Lewandowska, która przy udziale plastyków ze Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej Pani Marii Jakubczyk i Agnieszki Kazały przygotowała piękną i wartościową wystawę prac artystycznych dzieci oraz wspólnie z członkami Stowarzyszenia dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców. W tym roku do placówki wpłynęło 160 prac plastycznych, w których każdy mógł dostrzec głęboką wrażliwość dziecka niepełnosprawnego, dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania pięknem naszej ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie świadomości narodowej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, kształtowanie poczucia piękna, wyzwalanie wśród dzieci i młodzieży satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej. 

W tegorocznej edycji konkursu nie mogło zabraknąć gospodarza Powiatu Grójeckiego, którego reprezentował członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Pan Ireneusz Szymczak. Ufundowane przez Zarząd Powiatu Grójeckiego nagrody-pluszowe maskotki wręczył zwycięzcom i wyróżnionym uczestnikom konkursu. Nagrody ufundowała również Rada Rodziców. Podczas tej uroczystości odczytano również słowo - list od Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka oraz Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marka Suskiego z gratulacjami za podejmowanie takich cennych inicjatyw. Mimo nieobecności zaproszonych wszyscy wysłuchali serdecznych i ciepłych słów. 

Na zakończenie uroczystości Pan Ireneusz Szymczak podziękował wszystkim za zaproszenie, za piękną wystawę plastyczną, recytacje artystów oraz wspólnie spędzone chwile. Serdeczne podziękowania skierował do nauczycieli i wychowawców, podkreślając ich codzienny trud, zaangażowanie i pracę. Zwrócił uwagę na profesjonalizm i perfekcję w organizacji takich cennych przedsięwzięć, przez naszą placówkę, bo wielokrotnie zaszczycał nas swoją obecnością. Wysoko ocenia pracę nie tylko dyrektora, ale przede wszystkim nauczycieli i pracowników tego Ośrodka, którzy dają dowód rzetelnej i sumiennej pracy, w tej codziennej służbie dla dziecka niepełnosprawnego, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. 

Na zakończenie Konkursu Dyrektor Ośrodka Monika Mikołajczyk podziękowała wszystkim uczestnikom, nauczycielom i opiekunom oraz zaproszonym gościom za tak liczny udział w tegorocznej edycji konkursu. Podkreśliła również trud codziennej pracy nauczyciela, zaangażowanie, twórcze umiejętności, doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim troskę i zamiłowanie do pracy nauczyciela, do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Szczególne podziękowania skierowała do swoich nauczycieli, którzy przygotowali ten konkurs, Pani Moniki Nerlo, Wiesławy Lewandowskiej, Katarzyny Pobocha. Podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy przygotowali to cenne przedsięwzięcie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują Zarządowi Powiatu Grójeckiego oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród – pluszowych maskotek, dyplomów i wyróżnień.

Do zobaczenia za rok.