Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Spotkanie w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich w 2020r.

Data: 17.01.2020 r., godz. 08.30    1301
15 stycznia odbyło się spotkanie z Członkami NGO i KGW
15 stycznia popołudniu w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi i członkami kół gospodyń wiejskich. Celem spotkania było zapoznanie przybyłych z niedawno uchwalonym Programem Współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i kołami gospodyń wiejskich, który jest jednym z pierwszych w Polsce ujmującym KGW jako pełnoprawne organizacje społeczne. Ponadto Biuro Promocji Powiatu, które było organizatorem spotkania zapoznało zebranych z ogłoszonym już otwartym konkursem ofert na realizacje zadań publicznych , na który powiat przeznaczył aż 50 000 złotych. Łącznie na cały tegoroczny program przewidziano aż 100 000 złotych
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak prawidłowo wypełnić druk oferty, której wzór znajduje się na stronie BIP powiatu grójeckiego. Bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.