Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Otwarcie Drogi powiatowej 1614W Trzylatków- Kozietuły

Data: 15.11.2019 r., godz. 11.00    1759
14 listopada w miejscowości Bielany miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej o strategicznym znaczeniu dla całego powiatu a także województwa.

Droga powiatowa 1614W Trzylatków-Kozietuły JUŻ OTWARTA!!!!

Wczoraj w miejscowości Bielany (gmina Błędów) uroczystego przecięcia wstęgi wyremontowanej drogi powiatowej o strategicznym znaczeniu dla całego powiatu a także województwa dokonali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski, Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak oraz Wiceprezes Grupy Producentów RAJPOL Ryszard Woźniak. Obecni również byli Członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatowi, radni gmin Mogielnica i Błędów, ks. Leszek Bruliński, który poświęcił drogę, ks. Grzegorz Wolski, sołtysi miejscowości Kozietuły, Roztworów i Bielany oraz udziałowcy Grupy RAJPOL
Inwestycja była w 60 % współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota pochodziła z budżetów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Grójeckiego, Gmin Błędów i Mogielnica oraz z firmy RAJPOL.

Droga ta ma znaczenie ponadlokalne, zapewnia spójność innych sieci dróg publicznych, przede wszystkim posiada powiązanie komunikacyjne z drogami wojewódzkimi nr 725 oraz nr 728 łączącymi województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie. Ponadto ma ogromne znaczenie dla dostaw płodów rolnych, głownie jabłek do jednego z największych zakładów przetwórczych w Polsce znajdującego się w miejscowości Kozietuły. Droga powiatowa nr 1614W Trzylatków-Kozietuły była w bardzo złym stanie  i wymagała pilnych inwestycji.  Środki własne powiatu i gmin niestety nie pozwalały na kompleksowe wykonanie modernizacji drogi, dlatego 9 maja 2019 złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji w ramach programu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ze względu na ważność ciągu komunikacyjnego podjęto decyzję o złożeniu wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w przebudowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

28 sierpnia 2019r. została podpisana umowa przez Starostę Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka z Marszałkiem Adamem Struzikiem na dotację w wysokości 60 % kosztów inwestycji przebudowy drogi. Pozostałe koszty w związku z niewystarczającym budżetem Powiatu zadeklarowała Grupa Producentów RAJPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach oraz Gminy Błędów i Mogielnica, które również zostały stronami umowy.

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m i łącznej długości 2350 mb z obustronnym ustawieniem oporników betonowych zatopionych.

W ramach przebudowy powstały obustronne pobocza z destruktu o szerokości 1,0 m oraz odwodnienie powierzchniowe. Inwestycja obejmowała również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na dzień dzisiejszy pojawiła się możliwość dofinansowania brakującego wkładu własnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 151 123,71 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1 871 751,24 zł

Pozostałe środki pochodzą z Grupy Producentów Rajpol Sp.z o.o.,  dofinansowania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetów powiatu i gmin Mogielnica oraz Błędów.

Modernizacja drogi powiatowej łączącej dwie drogi wojewódzkie jest doskonałym przykładem współpracy samorządu na każdym szczeblu z sektorem prywatnym.

Cieszymy się, że infrastruktura naszego powiatu dzięki zaangażowaniu władz samorządu województwa, gmin oraz przedsiębiorstw działających na naszym terenie staje się siecią nowoczesną i dostosowaną do potrzeb mieszkańców.


 http://www.grojec.pl/aktualnosci/996/ - artykuł z podpisania umowy