Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Data: 10.09.2019 r., godz. 12.00    1161
2 września uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Przed nimi 10 miesięcy wytężonej pracy.
Gdy dzwoneczek się odezwie biegniemy do szkółki,
gdzie są znane trutnie oraz pracowite pszczółki…

2 września 2019 r. o godz. 09:00 mury Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych, znów wypełnił gwar rozmów, śmiech i oczekiwanie na kolejne dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. Ale był taki rok w historii Polski, kiedy dzwonek lekcyjny nie zabrzmiał. 80 lat temu hitlerowskie Niemcy, a 17 września 1939 roku ZSRR wkraczają na teren naszej ojczyzny.
Tę smutną kartę naszej historii przypomniał major Roman Fijałkowski, przedstawiciel Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach, gość naszej uroczystości. Swoim odczytem budząc w słuchaczach zgromadzonych na hali nastój smutku i zadumy oraz świadomości, że Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Część oficjalną rozpoczęcia roku zainicjowała dyrektor szkoły, pani Dorota Nowak-Michałowska, witając przybyłych na tę uroczystość uczniów, rodziców, nauczycieli
i pracowników. Swoje powitanie skierowała także do pani Jolanty Sitarek wicestarosty powiatu grójeckiego, pana Janusza Karbowiaka- przewodniczącego rady powiatu, pana Arkadiusz Idzikowskiego przewodniczącego komisji oświaty i kultury gminy Jasieniec. Szczególnie ciepło powitała tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły, czyli uczniów klas pierwszych: technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego, technikum mechanizacji i agrotroniki, technikum handlowego, liceum ogólnokształcącego - życząc, by szkoła stała się dla nich miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a godziny spędzone w niej były przepustką do jak najlepszej przyszłości. Gronu pedagogicznemu, aby czerpali zadowolenie i satysfakcję
z przekazywanej wiedzy, a rodzicom przybyłym na uroczystość, życzyła pociechy i dumy
z osiągnięć dzieci. Słowa podziękowań za owocną współpracę na polu pozyskiwania darczyńców dla bloku żywienia zostały skierowane do pani Tamary Siwkowskiej, a za czynne budowanie pozytywnego wizerunku naszej placówki do władz samorządowych. Miłym akcentem było odczytanie, przez panią wicestarostę w obliczu społeczności szkolnej, tekstu powierzenia, obowiązków dyrektora na kolejne 5 lat „staremu nowemu dyrektorowi”, czyli pani Dorocie Nowak-Michałowskiej. Funkcję wicedyrektora nadal będzie pełnił pan Wojciech Szpak a funkcja kierownika kształcenia praktycznego została zlecona pani Annie Góreckiej.
Początek roku to również zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich, odbywających praktykę zawodową w czasie wakacji. Wśród nich zostały rozdane nagrody
i dyplomy za wyniki w nauce, udział w licznych konkursach oraz zaangażowanie w życie placówki. Wśród uczniów odbywających wakacyjną praktykę zawodową byli uczniowie, którzy otrzymają Stypendium Starosty Powiatu Grójeckiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Jest to potwierdzenie ambitnego podchodzenia do nakładanych obowiązków i rzetelnego ich wypełniania.
W bieżącym roku szkolnym, tak jak w latach ubiegłych w szkole będą realizowane projekty, w ramach których odbędą się zajęcia: informatyczne, programowania, tworzenia witryn, kursy kelnerskie, barmańskie, zajęcia z prowadzenia i rozliczania działalności, staże zawodowe, zajęcia z języków obcych. Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i wiedzę.

Rok szkolny 2019/2020 to czas szczególny, czas nowych szans dla uczniów klas pierwszych. W naszej szkole będzie uczyć się 398 uczniów, będzie pracować 36 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi. Wychowawcami będą :
Klasa II TA/TŻ – pani Renata Zwolińska
Klasa III TA/TH- pani Anna Górecka
Klasa IV TA/ TM- pan Robert Zalewski
Klasa II TI - pani Aneta Lewandowska
Klasa III TI – pan Mateusz Pecelt
Kasa IV TI- pani Agnieszka Celejewska
Klasa III TZ -pani Edyta Suwalska
Klasa IVTŻ – pani Anna Ługowska
Klasa I TI po gimnazjum pan Sławomir Zalewski
Klasa I TŻ po gimnazjum pani Magdalena Chmielewska
Klasa I TH i TM po gimnazjum pani Dorota Szpak
Klasa I TI po szkole podstawowej pani Edyta Urbańczyk -Rosłoń
Klasa I TI i TH po szkole podstawowej – pani Paulina Grabowska
Klasa I TŻ i TM – pan Kamil Piech
Klasa I LO – pani Aneta Tywonek
Po części oficjalnej uczniowie przeszli wraz z wychowawcami do klas lekcyjnych zapoznając się z planem zajęć oraz informacjami na temat organizacji nowego roku szkolnego. Wierzę, że nadchodzący rok szkolny będzie pełen nie tylko wyzwań, obowiązków
i pracy, ale również przyjacielskiej atmosfery i wspaniałych doświadczeń to słowa skierowane przez Panią dyrektor. Wszystkim uczniom życzę wiary w siebie i w swoje możliwości. A nauczycielom i pracownikom szkoły cierpliwości, dobrego humoru i samych sukcesów! Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!
Aneta Lewandowska